UMRE DUÂ VE VAZİFLERİ
UMRE NEDİR, NASIL YAPILIR ?

 • Ziyaret etmek anlamına gelir. Dinimizde, ’Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kabe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadettir. وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın … Bakara 2/196

 • MİKAT Harem bölgesine veya Mekke’ye Mekke dışından gelenlerin ihrama girmeden geçemeyecekleri sınırları belirleyen noktalara MİKAT denir.

 • MİKAT YERLERİ 1.Zu’l-Huleyfe 2.Cuhfe 3.Karnu’l-Menazil 4.Yelemlem 5.Zatu’l-Irk

 • NOT: Doğrudan Mekke’ye giden hacılar havaalanlarında, Medineye giden hacılar ise Medine çıkışındaki Zu’l-Huleyfe’de ihrama girerler.

 • UMRE İÇİN İHRAM Niyet: Allah’ım senin rızan için Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Telbiye: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ (  “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk, lâ şerike leke” )

 • İHRAM NAMAZI İhrama girmeden önce 2 rekat ihram namazı kılmak sünnettir 1. rekâtta Kâfirun suresi. 2. rekâtta Îhlas suresi okunur. Namazın sonunda dua edilir.

 • TELBİYE Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin... Senin hiçbir ortağın yoktur. Hacı adayının bu telbiyeyi sürekli okuyarak devam etmesi sünnettir. Telbiye Kabe görülünce kesilir.

 • Usulüne göre ihrama giren hacı adayları, ihram yasaklarına riayet ederek, şu tesbihatı bol bol söylerler: Telbiye Tekbir Tehlil Salavat-ı Şerife Tesbihatın tavaf esnasında başkalarını rahatsız edecek şekilde koro halinde yapılması uygun değildir

 • İHRAMIN VACİPLERİ 1. MİKAT SINIRLARINI İHRAMLI GEÇMEK 2. İHRAM YASAKLARINA UYMAK A. Giyinme Yasağı B. Koku Sürünme Yasağı C. Saç Ve Tüy Giderme Yasağı D. Tırnak Kesme Yasağı E. Cinsel İlişki Yasağı F. Kara Hayvanlarını Avlama Yasağı G. Harem Bitkilerini Koparma Yasağı

 • İHRAMLI İÇİN YASAK OLAN ŞEYLER 1) Cinsel ilişkiye girmek veya buna götürecek her tür davranışlarda bulunmak. 2) Şehevi duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak. 3) Tırnak kesmek, 4) Saç sakal tıraşı olmak, 5) Vücudun herhangi bir yerinden kıl koparmak veya kesmek, 6) Saç sakal ve bıyıkları yağlamak, boyamak,

 • İHRAMLI İÇİN YASAK OLAN ŞEYLER 7) Saçlara biryantin veya jöle sürmek, 8) Makyaj yapmak, oje ve ruj kullanmak, 9) Vücuda veya ihram örtüsüne koku sürmek ve parfüm kullanmak. 10) Elbise giymek,( erkekler için ) 11) Başı ve yüzü örtmek, 12) Eldiven, çorap, topuklu ayakkabı giymek. 13) Kadınlar normal giysilerini çıkarmazlar. Ancak ihram süresince yüzlerini açık bulundururlar.

 • İHRAMLI İÇİN YASAK OLAN ŞEYLER 14) Harem denilen bölgenin (Mekke ve çevresinin) bitkilerini ( ot ve ağaçlarını ) kesmek, koparmak. (Harem bölgesinin bitkilerini kesmek, koparmak ihramsız olanlar için de yasaktır.) 15) Başkalarına zarar vermek, 16) Kavga etmek, 17) Sövmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak. 18) Kokulu el sabunu veya sıvı sabun kullanmak 19) Kolonyalı veya parfümlü mendil kullanmak Yasakların ihlali cezayı gerektirir.

 • CEZALAR Haccın ve Umrenin menasikinden (erkânından) biri, ihlal, ihmal veya terk edilirse bunlara bir bedel gerekir ki buna Haccın ve Umre'nin cezaları manasında cinayetler denir. Hacc ve Umrenin farzları terk edilirse ibadet bozulur, iadesi gerekir. Haccın vacipleri terk veya ihmal edilirse, yapılan hatanın cinsine göre ya ibadet kaza edilîr veya ceza verilir. Bu cezalar deve, koyun, keçi cinsinden bir hayvanın kurban edilmesi olduğu gibi, sadaka şeklinde veya oruç tutmakla da ceza yerine getirilir.

 • İHRAMIN SÜNNETLERİ 1.İhramdan Önce Gerekli Tıraşları Olmak 2.Gusül/Boy Abdesti Almak 3.Erkeklerin İzar Ve Ridadan Oluşan İki Parça İhram Elbisesi Giymeleri 4.Niyet Ve Telbiyeden Önce Koku Sürünme 5.İki Rekat Namaz Kılma 6.Sesli Niyet Etme 7.Namazdan Sonra Telbiye Getirme 8.Telbiye Getirme 9.İhrama Hac Aylarında Girme

 • TAVAF وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق «Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.» (Hacc, 29) Tavaf: Dönmek ve dolaşmak anlamına gelen tavaf, Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak kabenin etrafında 7 defa dönmek demektir. Kabeyi tavaf namaz gibidir. Bu dönüşlerin her birine şavt denir.

 • TAVAFIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 1.Niyet 2.Umre Tavafını İhrama Girdikten Sonra Yapmak 3.Kabenin Çevresinde Ve Mescidin İçinde Yapma 4.En Az Dört Şavtını Yapmak

  " Tavafa Niyet: Allah’ım senin rızan için Umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle"

 • TAVAFIN VACİPLERİ 1.Tavafı Abdestli Yapmak 2.Avret Mahalli Örtülü Olmak 3.Kabeyi Solumuza Alarak Tavaf Yapmak 4.Tavafa Hacerü’l-esvedi Geçmeden Başlamak 5.Tavafı Yürüyerek Yapmak 6.Tavafı «Hatîm»’in Dışından Yapmak 7.Yedi Şavta Tamamlamak 8.Tavaf Namazı Kılmak Tavaf esnasında abdest bozulursa yeniden abdest alınır ve kalınan yerden devam edilerek yedi şavta tamamlanır. Tavaf esnasında namaz için kamet getirildiğinde farz namaz cemaatle kılınır ve tavafa kalınan yerden devam edilir.

 • TAVAFIN SÜNNETLERİ 1.Rükn-i Yemanî’den Gelerek Hacerü’l-esved Hizasından Başlamak 2.Hacerü’l-esvedi İstilam Etmek 3.Tavafı Kabenin Yakınından Yapmak 4.Remel Yapmak 5.Iztıba Yapmak

 • NOT: Remel: Erkeklerin Sonunda sa’y yapılacak tavafların ilk üç şavtında çalımlı bir şekilde yürümesi Iztıba: Erkeklerin, ardından sa’y yapılacak tavaflarda sağ omuzu ve kolu açıkta bırakarak tavaf yapmaları İstilam/Selamlama

 • TAVAFIN SÜNNETLERİ 6.Şavtları Peşpeşe Yapma (Müvâlât) 7.Tavafta Dua Etmek 8.Tavafı Huşu İle Yapmak 9.Sonrasında Zemzem Suyu İçmek 10.Vücutta, Elbisede Tavaf Alanında Necaset Bulunmaması

 • RÜKN-Ü YEMANİ Tavaf yaparken her dönüşte rükn-ü yemani köşesine gelindiği zaman bu dua tekrarlanır. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Bizi iyilerle beraber cennetine girdir. Ey aziz, gaffar ve alemlerin rabbi olan Allah’ım!

 • HACERÜ’L-ESVED إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. (Âl-i İmran, 96)

 • MÜLTEZEM Mültezem: Bir şeyi üzerine gerekli kılmak, sarılmak, anlamına gelir. *Mültezem Haceru’l-Esved ile kabe kapısındaki kalan kısımdır. *Hacı izdihama neden olmamak kaydıyla mültezemde kendisini affettirmek için içtenlikle yalvarır, yakarır, göz yaşı döker.

 • TAVAF NAMAZI Tavaftan sonra kerahet vakti değilse Mescid-i haramın herhangi bir yerinde 2 rekat tavaf namazı kılmak Vaciptir. Makam-ı İbrahim’e yakın bir yerde kılınması faziletli olsa da izdihama neden olmamak için mescidin içinde uygun bir yerde de kılınabilir 1. rekâtta Kâfirun suresi. 2. rekâtta Îhlas suresi okunur. Namazın sonunda dua edilir. Makam-ı İbrahim

 • ALTINOLUK VE HİCR-İ İSMAİL (HATİM)

 • ZEMZEM

  Tavaf namazından sonra ZEMZEM içilir. Peygamber Efendimiz, Zemzem hakkında ‘ Zemzem suyu, ne için içilirse o yararı sağlar’, buyurmuştur. (Ahmed b.Hanbel, Müsned, III, 357) اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عِلْماً ناَفِعاً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَشِفآءً مِنْ كُلِّ دَآءٍ وَسَقَمٍ Zemzem içerken « Allahım! Senden yararlı ilim, bol rızık ve her dert için şifa istiyorum.» diye dua edilir. Akabinde Sa’ye başlanır.

 • SA’Y إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ “Muhakkak ki Safa ve Merve, Allah'ın (ibadet yerlerini gösterir dîni) şiarlarındandır.” (Bakara, 158)

  Sa’ya Niyet: Allah’ım senin rızan için Umre sa’yini yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle.

  Sa’y, çalışma, gayret etme, çabalama, iş, emek, koşmak, hızlı ve canlı yürüyüş demektir. Safa’dan başlayıp Merve’de biten toplam 4 gidiş 3 dönüşe sa’y denir.

 • SA’YIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 1.İhrama Girdikten Sonra Yapmak 2.Geçerli Bir Tavaftan Sonra Yapmak 3.Safa Ve Merve Arasında Yapılması 4.Safa Tepesinde Başlayıp Mervede Bitirmek 5.En Az Dört Şavtını Yapmak

 • SA’YIN VACİPLERİ 1.Gücü Yetenin Yürüyerek Yapması 2.Yedi Şavta Tamamlama 3.Umrenin Sa’yını İhramlı Yapma 4.Safa İle Mervenin Tamamını Yürümek Sa’y : Haccın ve Umrenin vaciplerindedndir.

 • SA’YIN SÜNNETLERİ 1.Tavaf Ve Namazdan Sonra Hemen Yapmak 2.Abdestli Olmak 3.Necasetten Taharet 4.Hacer-i Esved’i İstilamdan Sonra Safa Tepesine Yönelme 5.Safa Ve Merve Tepelerinde Kabeye Yönelerek Tekbir, Tehlil Getirmek Ve Duada Elleri Havaya Kaldırmak 6.Hervele Yapmak(iki Yeşil Direk Arası) 7.Sa’y Sırasında Tekbir, Tehlil Ve Dua İle Meşgul Olma 8.Şavtları Peşpeşe Yapmak

 • TIRAŞ OLMAK Sa`y tamamlandıktan sonra, uygun bir yerde saçlar dipten tıraş edilir veya kısaltılır. Erkekler, saçlarının dörtte birini tıraş eder veya kısaltır. Kadınlar, sadece saçlarının ucundan parmak ucu kadar keserek ihramdan çıkarlar. -Böylece Umre tamamlanmış ve ihram yasakları kalkmış olur.