HAC & UMRE NİYET DUA VE VAZİFELERİ

 

HAC NEDİR ?

 • Hac kastetmek, ziyaret etmek, yönelmek demektir. Dinen; imkanı olan Müslümanların belirlenmiş zaman içinde Ka'be, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belli dînî görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder.

 • Haccın Çeşitleri 1) Hacc-ı İfrad 2) Hacc-ı Kıran 3) Hacc-ı Temettü

 • İFRAT Umresiz yapılan hac olup, kurban kesilmez. Niyet: Allahım, senin rızan için hac yapmak istiyorum,bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle! KIRAN Hac mevsiminde, tek ihram ile hem Hac, hem de Umre ibadetini yapmaya denir. Kurban kesilir Allahım, senin rızan için Hac ve umre yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle! TEMETTU Hac mevsimi içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra vakti gelince yeniden ihrama girip hac yapmaktan ibarettir. Kurban kesilir

 • İfa ediliş şekline göre 3 çeşit hac olmasına karşın Türkiye’den giden hac yolcularının büyük çoğunluğu temettü haccı yapmaktadır. Bu sebeple burada biz haccın yapılışını anlatırken TEMETTÜ HACCINI esas alarak anlatacağız.

 • TEMETTÜ HACCI Hac mevsimi içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra vakti gelince yeniden ihrama girip hac yapmaktan ibarettir.

 • FARZ UMRE İÇİN İHRAMA GİRME KABEYİ TAVAF VACİP SA’Y TIRAŞ UMRE Hanefilere göre 1. şart 2. rükündür. Şafiilere göre tamamı rükündür.


UMRE NEDİR ?
 

 • Ziyaret etmek anlamına gelir. Dinimizde, ’Belirli bir zamana bağlı olmaksızın (temettu haccı için hac aylarında) ihrama girerek Kabe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadettir. وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ “Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın … Bakara 2/196

 • MİKAT Harem bölgesine veya Mekke’ye Mekke dışından gelenlerin ihrama girmeden geçemeyecekleri sınırları belirleyen noktalara MİKAT denir.

 • MİKAT YERLERİ 1.Zu’l-Huleyfe 2.Cuhfe 3.Karnu’l-Menazil 4.Yelemlem 5.Zatu’l-Irk

 • NOT: Doğrudan Mekke’ye giden hacılar havaalanlarında, Medineye giden hacılar ise Medine çıkışındaki Zu’l-Huleyfe’de ihrama girerler.

 • UMRE İÇİN İHRAM Niyet: Allah’ım senin rızan için Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Telbiye: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ (  “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk, lâ şerike leke” )

 • İHRAM NAMAZI İhrama girmeden önce 2 rekat ihram namazı kılmak sünnettir 1. rekâtta Kâfirun suresi. 2. rekâtta Îhlas suresi okunur. Namazın sonunda dua edilir.

 • TELBİYE Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin... Senin hiçbir ortağın yoktur. Hacı adayının bu telbiyeyi sürekli okuyarak devam etmesi sünnettir. Telbiye Kabe görülünce kesilir.

 • Usulüne göre ihrama giren hacı adayları, ihram yasaklarına riayet ederek, şu tesbihatı bol bol söylerler: Telbiye Tekbir Tehlil Salavat-ı Şerife Tesbihatın tavaf esnasında başkalarını rahatsız edecek şekilde koro halinde yapılması uygun değildir

 • İHRAMIN VACİPLERİ 1. MİKAT SINIRLARINI İHRAMLI GEÇMEK 2. İHRAM YASAKLARINA UYMAK A. Giyinme Yasağı B. Koku Sürünme Yasağı C. Saç Ve Tüy Giderme Yasağı D. Tırnak Kesme Yasağı E. Cinsel İlişki Yasağı F. Kara Hayvanlarını Avlama Yasağı G. Harem Bitkilerini Koparma Yasağı

 • İHRAMLI İÇİN YASAK OLAN ŞEYLER 1) Cinsel ilişkiye girmek veya buna götürecek her tür davranışlarda bulunmak. 2) Şehevi duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak. 3) Tırnak kesmek, 4) Saç sakal tıraşı olmak, 5) Vücudun herhangi bir yerinden kıl koparmak veya kesmek, 6) Saç sakal ve bıyıkları yağlamak, boyamak,

 • İHRAMLI İÇİN YASAK OLAN ŞEYLER 7) Saçlara biryantin veya jöle sürmek, 8) Makyaj yapmak, oje ve ruj kullanmak, 9) Vücuda veya ihram örtüsüne koku sürmek ve parfüm kullanmak. 10) Elbise giymek,( erkekler için ) 11) Başı ve yüzü örtmek, 12) Eldiven, çorap, topuklu ayakkabı giymek. 13) Kadınlar normal giysilerini çıkarmazlar. Ancak ihram süresince yüzlerini açık bulundururlar.

 • İHRAMLI İÇİN YASAK OLAN ŞEYLER 14) Harem denilen bölgenin (Mekke ve çevresinin) bitkilerini ( ot ve ağaçlarını ) kesmek, koparmak. (Harem bölgesinin bitkilerini kesmek, koparmak ihramsız olanlar için de yasaktır.) 15) Başkalarına zarar vermek, 16) Kavga etmek, 17) Sövmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak. 18) Kokulu el sabunu veya sıvı sabun kullanmak 19) Kolonyalı veya parfümlü mendil kullanmak Yasakların ihlali cezayı gerektirir.

 • CEZALAR Haccın ve Umrenin menasikinden (erkânından) biri, ihlal, ihmal veya terk edilirse bunlara bir bedel gerekir ki buna Haccın ve Umre'nin cezaları manasında cinayetler denir. Hacc ve Umrenin farzları terk edilirse ibadet bozulur, iadesi gerekir. Haccın vacipleri terk veya ihmal edilirse, yapılan hatanın cinsine göre ya ibadet kaza edilîr veya ceza verilir. Bu cezalar deve, koyun, keçi cinsinden bir hayvanın kurban edilmesi olduğu gibi, sadaka şeklinde veya oruç tutmakla da ceza yerine getirilir.

 • İHRAMIN SÜNNETLERİ 1.İhramdan Önce Gerekli Tıraşları Olmak 2.Gusül/Boy Abdesti Almak 3.Erkeklerin İzar Ve Ridadan Oluşan İki Parça İhram Elbisesi Giymeleri 4.Niyet Ve Telbiyeden Önce Koku Sürünme 5.İki Rekat Namaz Kılma 6.Sesli Niyet Etme 7.Namazdan Sonra Telbiye Getirme 8.Telbiye Getirme 9.İhrama Hac Aylarında Girme

 • TAVAF وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق «Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.» (Hacc, 29) Tavaf: Dönmek ve dolaşmak anlamına gelen tavaf, Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak kabenin etrafında 7 defa dönmek demektir. Kabeyi tavaf namaz gibidir. Bu dönüşlerin her birine şavt denir.

 • TAVAFIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 1.Niyet 2.Umre Tavafını İhrama Girdikten Sonra Yapmak 3.Kabenin Çevresinde Ve Mescidin İçinde Yapma 4.En Az Dört Şavtını Yapmak

  " Tavafa Niyet: Allah’ım senin rızan için Umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle"

 • TAVAFIN VACİPLERİ 1.Tavafı Abdestli Yapmak 2.Avret Mahalli Örtülü Olmak 3.Kabeyi Solumuza Alarak Tavaf Yapmak 4.Tavafa Hacerü’l-esvedi Geçmeden Başlamak 5.Tavafı Yürüyerek Yapmak 6.Tavafı «Hatîm»’in Dışından Yapmak 7.Yedi Şavta Tamamlamak 8.Tavaf Namazı Kılmak Tavaf esnasında abdest bozulursa yeniden abdest alınır ve kalınan yerden devam edilerek yedi şavta tamamlanır. Tavaf esnasında namaz için kamet getirildiğinde farz namaz cemaatle kılınır ve tavafa kalınan yerden devam edilir.

 • TAVAFIN SÜNNETLERİ 1.Rükn-i Yemanî’den Gelerek Hacerü’l-esved Hizasından Başlamak 2.Hacerü’l-esvedi İstilam Etmek 3.Tavafı Kabenin Yakınından Yapmak 4.Remel Yapmak 5.Iztıba Yapmak

 • NOT: Remel: Erkeklerin Sonunda sa’y yapılacak tavafların ilk üç şavtında çalımlı bir şekilde yürümesi Iztıba: Erkeklerin, ardından sa’y yapılacak tavaflarda sağ omuzu ve kolu açıkta bırakarak tavaf yapmaları İstilam/Selamlama

 • TAVAFIN SÜNNETLERİ 6.Şavtları Peşpeşe Yapma (Müvâlât) 7.Tavafta Dua Etmek 8.Tavafı Huşu İle Yapmak 9.Sonrasında Zemzem Suyu İçmek 10.Vücutta, Elbisede Tavaf Alanında Necaset Bulunmaması

 • RÜKN-Ü YEMANİ Tavaf yaparken her dönüşte rükn-ü yemani köşesine gelindiği zaman bu dua tekrarlanır. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Bizi iyilerle beraber cennetine girdir. Ey aziz, gaffar ve alemlerin rabbi olan Allah’ım!

 • HACERÜ’L-ESVED إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. (Âl-i İmran, 96)

 • MÜLTEZEM Mültezem: Bir şeyi üzerine gerekli kılmak, sarılmak, anlamına gelir. *Mültezem Haceru’l-Esved ile kabe kapısındaki kalan kısımdır. *Hacı izdihama neden olmamak kaydıyla mültezemde kendisini affettirmek için içtenlikle yalvarır, yakarır, göz yaşı döker.

 • TAVAF NAMAZI Tavaftan sonra kerahet vakti değilse Mescid-i haramın herhangi bir yerinde 2 rekat tavaf namazı kılmak Vaciptir. Makam-ı İbrahim’e yakın bir yerde kılınması faziletli olsa da izdihama neden olmamak için mescidin içinde uygun bir yerde de kılınabilir 1. rekâtta Kâfirun suresi. 2. rekâtta Îhlas suresi okunur. Namazın sonunda dua edilir. Makam-ı İbrahim

 • ALTINOLUK VE HİCR-İ İSMAİL (HATİM)

 • ZEMZEM Tavaf namazından sonra ZEMZEM içilir. Peygamber Efendimiz, Zemzem hakkında ‘ Zemzem suyu, ne için içilirse o yararı sağlar’, buyurmuştur. (Ahmed b.Hanbel, Müsned, III, 357) اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عِلْماً ناَفِعاً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَشِفآءً مِنْ كُلِّ دَآءٍ وَسَقَمٍ Zemzem içerken « Allahım! Senden yararlı ilim, bol rızık ve her dert için şifa istiyorum.» diye dua edilir. Akabinde Sa’ye başlanır.

 • SA’Y إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ “Muhakkak ki Safa ve Merve, Allah'ın (ibadet yerlerini gösterir dîni) şiarlarındandır.” (Bakara, 158)

  Sa’ya Niyet: Allah’ım senin rızan için Umre sa’yini yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle.

  Sa’y, çalışma, gayret etme, çabalama, iş, emek, koşmak, hızlı ve canlı yürüyüş demektir. Safa’dan başlayıp Merve’de biten toplam 4 gidiş 3 dönüşe sa’y denir.

 • SA’YIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 1.İhrama Girdikten Sonra Yapmak 2.Geçerli Bir Tavaftan Sonra Yapmak 3.Safa Ve Merve Arasında Yapılması 4.Safa Tepesinde Başlayıp Mervede Bitirmek 5.En Az Dört Şavtını Yapmak

 • SA’YIN VACİPLERİ 1.Gücü Yetenin Yürüyerek Yapması 2.Yedi Şavta Tamamlama 3.Umrenin Sa’yını İhramlı Yapma 4.Safa İle Mervenin Tamamını Yürümek Sa’y : Haccın ve Umrenin vaciplerindedndir.

 • SA’YIN SÜNNETLERİ 1.Tavaf Ve Namazdan Sonra Hemen Yapmak 2.Abdestli Olmak 3.Necasetten Taharet 4.Hacer-i Esved’i İstilamdan Sonra Safa Tepesine Yönelme 5.Safa Ve Merve Tepelerinde Kabeye Yönelerek Tekbir, Tehlil Getirmek Ve Duada Elleri Havaya Kaldırmak 6.Hervele Yapmak(iki Yeşil Direk Arası) 7.Sa’y Sırasında Tekbir, Tehlil Ve Dua İle Meşgul Olma 8.Şavtları Peşpeşe Yapmak

TIRAŞ OLMAK Sa`y tamamlandıktan sonra, uygun bir yerde saçlar dipten tıraş edilir veya kısaltılır. Erkekler, saçlarının dörtte birini tıraş eder veya kısaltır. Kadınlar, sadece saçlarının ucundan parmak ucu kadar keserek ihramdan çıkarlar. -Böylece (Temettu Haccının umresi) tamamlanmış ve ihram yasakları kalkmış olur.


HAC TAKVİMİ


1.Hac İçin İhrama Girme ve Arafata çıkış(8 Zilhicce) Terviye Günü
2.Arafat Vakfesi(zilhicce 9) Arefe Günü
3.Müzdelife Vakfesi(zilhicce 10) Bayram Gecesi
4.Akabe Cemresine Taş Atmak(zilhicce 10)
5.Şükür Kurbanı Kesmek(zilhicce 10)
6.Tıraş Olmak(zilhicce 10) I. Tahallül
7.Ziyaret Tavafı(zilhicce 10-12) II. Tahallül
8.Cemrelere Taş Atmak(zilhicce 11,12)
 • HACCIN FARZLARI ŞARTI İHRAM RÜKNÜ ARAFAT VAKFESİ RÜKNÜ ZİYARET TAVAFI

 • HAC İÇİN İHRAMA GİRME Terviye günü Arafat’a çıkmadan önce, ihrama girilir ve yeniden ihram yasakları başlar.

  Hacca Niyet: Allah’ım senin rızan için hac yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle.

  Telbiye: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ  ( “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk, lâ şerike leke” ) Hac için ihrama girdikten sonra yapılacak nafile bir tavafın ardından haccın sa’yi yapılabilir.

 • HACCIN VACİPLERİ 1.Sa’y Yapmak 2.Müzdelife Vakfesi 3.Şeytan Taşlamak 4.Saçları Tıraş Etmek veya Kısaltmak 5.Veda Tavafı

 • HACCIN SÜNNETLERİ 1.Kudüm Tavafı (İfrat Haccında) 2.Mekke, Arafat Ve Minada Hutbe 3.Arefe Gecesi Minada Geceleme 4.Bayram Gecesi Minada Geceleme 5.Bayram Günleri Minada Kalma

 • ARAFAT VAKFESİ “Arafat”, Mekke’nin 25 km. güney doğusunda ova görünümünde düz bir alanın adıdır. Doğu, kuzey ve güneyi dağlarla çevrilidir. Vakfe: Arefe günü öğleden sonra, bayramın 1. günü sabahına kadar, bu zaman içerisinde belli bir vakit Arafat’ta kalmaktır.

 • ARAFAT VAKFESİNİN RÜKNÜ ARAFAT SINIRLARI İÇİNDE BELİRLİ ZAMAN DİLİMİNDE KISA SÜRELİ DE OLSA KALMAK الحج عرفة İbn Mace, Menasik,57.

 • ARAFAT VAKFESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 1. Hacc İçin İhrama Girmiş Olmak 2. Arefe Günü Zeval Vaktinden Bayramın 1. Günü Fecr-i Sadığa Kadar Yapma 3. Vakfeyi Arafat Sınırları İçinde Yapma

 • ARAFAT VAKFESİNİN VACİBİ AREFE GÜNÜ GÜNEŞ BATINCAYA KADAR ARAFATTA KALMAK

 • ARAFAT VAKFESİNİN SÜNNETLERİ 1.Arefe Günü Güneş Doğduktan Sonra Mina’dan Arafat’a Hareket Etme 2.Gusül/Boy Abdesti 3.Zeval Vaktinde Önce Arafatta Bulunmak 4.Öğle Namazından Önce Nemire Mescidinde Hutbe Okunması 5.Oruçlu Olmamak 6.Vakfe Esnasında Kıbleye Dönme Ve Abdestli Olma 7.Rahmet Tepesine Yakın Durma 8.Cem-i Takdim (öğle İle İkindi Namazlarının Cemi) 9.Cem-i Takdimden Sonra Vakfe Yapılması 10.Gün Boyu Kur’an Okuma, Tehlil, Tekbir, Telbiye, Dua Ve İstiğfarda Bulunma Öğle ve ikindi namazları cem-i takdim ile kılınır.

 • MÜZDELİFE VAKFESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 1.Hac İçin İhramlı Olmak 2.Arafat Vakfesini Yapmış Olmak 3.Müzdelife Sınırları İçinde Yapmak 4.Belirli Zamanda Yapmak A.Hanefiler: Fecr-i Sadık- Güneşin Doğması B.Malikiler: Arefe Güneşi Batımından Güneşin Doğmasına Kadar C.Şafii - Hanbeli: Gece Yarısından Güneşin Doğuşuna Kadar Akşam ve yatsı namazları cem-i tehir ile kılınır.

 • MÜZDELİFE VAKFESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI Şeytan taşlama ve Kurban kesme yeridir. Mekkenin 8 km doğusundadır.

 • 1. Bayramın birinci günü: Fecr-i sadıktan bayramın ikinci günü fecr-i sadığa kadar olan sürede Aka’be Cemresi'ne yedi taş atılır. (Şafilerde Arefe günü gece yarısından sonra) 2. Bayramın ikinci ve üçüncü günü: Öğleden sonra başlar, fecr-i sadığa kadar devam eder. Bayramın ikinci ve üçüncü günü sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılması sünnettir. (Şafilerde vacip) 3. Bayramın dördüncü günü: Zevalden sonra başlar güneşin batmasıyla sona erer. ŞEYTAN TAŞLAMA VAKTİ

 • ŞEYTAN TAŞLAMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 1. Cemrelere El İle Atılmalı 2. Atılan Şeyin Taşlama Anlamında Olması 3. Taşların Ayrı Ayrı Atılması 4. Taşlar Cemre Kümesinin Üzerine Veya Yakınına Düşmelidir 5. Taş Atıldığı Yere Atanın Fiili Sonucu Ulaşmalıdır 6. Gücü Yetenler Taşları Bizzat Kendileri Atmalıdırlar 1. GÜN BÜYÜK ŞEYTANA 7 TAŞ 2. GÜN KÜÇÜK- ORTA-BÜYÜK 7x3=21 TAŞ 3. GÜN KÜÇÜK- ORTA-BÜYÜK 7x3=21 TAŞ

 • ŞEYTAN TAŞLAMANIN SÜNNETLERİ 1. GÜN BÜYÜK ŞEYTANA 7 TAŞ 2. GÜN KÜÇÜK- ORTA-BÜYÜK 7x3=21 TAŞ 3. GÜN KÜÇÜK- ORTA-BÜYÜK 7x3=21 TAŞ 1. Tertibe uymak (küçük-orta-büyük) (Şafiler: Vacip) 2. Akabe cemresine atılacak taşları Müzdelife’de toplamak (diğer taşlar her hangi bir yerden toplanabilir) 3. Mina’ya varır varmaz ilk iş olarak cemreyi taşlamak 4. Akabe cemresine ilk taşı atmakla birlikte telbiyeye son vermek 5. Taşları atarken بسم ألله أكبر رغما للشيطان وحزبه duasını okumak 6. Yedi taşı peş peşe atmak

 • ŞEYTAN TAŞLAMANIN SÜNNETLERİ 7. Küçük ve orta cemreleri taşladıktan sonra uygun bir yerde kıbleye yönelerek dua etmek. 8. Atılan taşların nohut tanesi büyüklüğünde olması. 9. Atılacak taşların temiz olması. 10.Taşları sağ elin işaret ve baş parmaklarının ucuyla tutup atmak 11. Taşlama yaparken sağ eli, başın hizasını geçmeyecek kadar kaldırmak. 12. Bayramın birinci günü Akabe cemresine kuşluk vaktinde atmak

 • ŞEYTAN TAŞLAMANIN MEKRUHLARI 1. Cemrelere nohut tanesinden büyük taş, terlik, şemsiye ve benzeri şeyler atmak 2. Cemre mahallinden taş alıp atmak. 3. Belirlenenden fazla sayıda taş atmak. 4. Taşları cemrelere atmaksızın bırakmak. 5. Temiz olmayan taşları atmak. 6. Büyük taş parçalarını kırarak atmak. 7. Cemerât arasında tertibe uymamak

 • ŞEYTAN TAŞLAMA 1. Cemrelere nohut tanesinden büyük taş, terlik, şemsiye ve benzeri şeyler atmak 2. Cemre mahallinden taş alıp atmak. 3. Belirlenenden fazla sayıda taş atmak. 4. Taşları cemrelere atmaksızın bırakmak. 5. Temiz olmayan taşları atmak. 6. Büyük taş parçalarını kırarak atmak. 7. Cemerât arasında tertibe uymamak

 • HEDIY KURBANI وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ Bedeneleri (deve ve sığır cinsi hayvanları), sizin için Allah'ın şiarlarından (emirlerinden, farzlarından) kıldık. Onda (onların kurban edilmesinde) sizin için hayır vardır. Onların (kurbanlarının) üzerine saf dururken (ayaktayken tekbir getirin), (kurban kesilirken) Allah'ın İsmi'ni zikredin (besmele ile kesin). Yanları üzerine düşünce (kesilince), artık ondan yeyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. Hac, 36, Haccın vaciplerin dendir

 • TIRAŞ OLMAK BAYANLAR Saçlarının uçlarından bir parmak kalınlığı kadar kesilmesi yeterlidir. ERKEKLER 1.Saçın tamamen kesilmesi 2.2. Saçın ¼ miktarının ucundan kısaltmak

 • TIRAŞ OLMAK Tıraş Olma Zamanı: Bayramın 1. Günü Gece Yarısından(şafii, Hanbeli), Fecr-i Sadıktan (Hanefi), Akabe Cemresinden Sonra (Maliki) Başlar. Bayramın İlk Üç Gününde Tıraş Olmak Sünnettir (İmam-ı Muhammed, İmam-ı Yusuf, Şafii, Hanbeli) İmam-ı Azama Göre Vaciptir. Tıraş Olmanın Mekanı: Haremde Olması Vaciptir(ebu Hanife, İmam-ı Muhammed) Sünnettir (Ebu Yusuf, Şafii, Hanbeli) I. TAHALLÜL

 • ZİYARET TAVAFI Ziyaret tavafı Haccın farzı (rüknüdür). Arafatta vakfenin yapılmış olması şartıyla, Kurban bayramının ilk günü fecr-i sadığın doğması ile başlar, Bayramın ilk üç günü içinde yapılması sünnettir. Aynen umre tavafındaki usullere göre yapılır. Ziyaret tavafının ihramsız olarak da yapılması mümkündür. Tavaftan sonra 2 rekat tavaf namazı kılınır, zemzem içilir ve sa’y alanına geçilir. ZİYARET TAVAFINDAN SONRA II. TAHALLÜL GERÇEKLEŞİR

 • HACCIN SA’Yİ Yönümüz kabeye dönük olarak HACCIN say’ine niyet edilir ve Hacer-i Evsedi istilâm edilerek sa’ye Safa tepesinden başlanır Yesil sutunlar arasinda hervele yapılır Merve’ye 4. varışta kabe’ye dogru dönülüp dua edilir. Haccın Sa’yine Niyet: “Allah’im! Senin rizan için HACCIN sa’yini yapmak istiyorum bunu bana kolaylastir ve kabul eyle” Hervele: Erkeklerin iki yeşil ışık arasında kısa adımlarla, koşarak çalımlı yürümeleridir.

 • VEDA TAVAFI Vacip bir tavaftır. Haccın asli vaciplerinden olan bu tavafa Sader tavafı da denir. Mekkeden ayrılmadan önce yapılan son tavafı ifade eder.


T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı